رژیم و تغذیه

روغن های غیر تراریخته

روغن های غیر تراریخته

یکی از گرایش‌های سالم‌ تر در دنیای رژیم غذایی اخیراً روی آوردن به روغن‌های غیر تراریخته بوده است. با این حال، درک تفاوت بین روغن‌هایی که باید از آن‌ها اجتناب کنید، یعنی روغن‌هایی که تراریخته …

بیشتر بخوانید »