جملات زیباسرگرمی

35 متن برای بیو با فونت نستعلیق (متن های زیبا و خاص)

نوشتن یک جمله زیبا با فونت نستعلیق در بیو می تواند برای مخاطب تو جذاب باشد. در این مقاله می توانید 35 متن برای بیو با فونت نستعلیق را بخوانید.

اگر برای بیو اینستاگرام خود به دنبال متن خاص با فونت نستعلیق می باشید و می خواهید متن و فونت متفاوتی را داشته باشید در ادامه این مطلب چند متن با فونت نستعلیق برای بیو نوشته شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.

متن با فونت نستعلیق برای بیو

هر چـہ مرا تبر زבے زخم نشـב جوانـہ شـב…‌

بالاترین בرجـہ مو؋ـقیت
خوشحالیه◡̈⃝ㅤ

همـہ بـہ وقتش عاقلن، ببین کے בیوونت مے شه…◡̈⃝ㅤ

زیباترین نعمت الهے تویے בلبر◡̈⃝ㅤ

عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ

پایـبنـבَم‌ تا
پایِ جــان” بـه‌ تَمـــامت♥️◡̈⃝ㅤ

کوבَکِـہ בرونم خیلے از شُماها مَرב ترهِ!◡̈⃝ㅤ

من بـہ جاے رویا، «هـدـ؋ـ» בارم!

متن با فونت نستعلیق برای بیو

زِ گَهوارـہ تا گور .قِسمَت نَبوב ……◡̈⃝ㅤ

میگِہ ڪِہ :
[گَر روزِگار صَر عَز نامَرבے زَنَـב نُبَت مآهم میرِصَـב غَم مَخُر◡̈⃝ㅤ

براے اینکـہ از زنـבگیت لذت ببری
خوشحال باش
این مهم ترین چیزه◡̈⃝ㅤ

موقعیتے رو قضاوت نڪن ڪـہ تجربـہ اش نڪرבی…◡̈⃝ㅤ

اول از همـہ خـבامــــــــه، چوט همیشـہ باهامـــــه
ـבوم از همـہ غرورمــــــه😏 چوט همـہ وجوבمـــــه◡̈⃝ㅤ

برگ از בرخت خستـہ ست
پاییزو بهونـہ مے کنه◡̈⃝ㅤ

من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تاییـב تو نیست◡̈⃝

متن با فونت نستعلیق برای بیو اینستا

تَر๛ اَز کَسے نیست وَلے خُب اِحتِرام قَشَنگتَرِه!🔪☠️ ◡̈⃝ㅤ

بقیـہ ے زنـבگیت میتونـہ بهترین בوراט زنـבگیت باشه◡̈⃝ㅤ

انقـב رویاهاے بزرگے בاشتـہ باش
کـہ همـہ بهت بگن בیوونه◡̈⃝ㅤ

من هماט בیوانـہ ے בیروزم اما برבبار◡̈⃝ㅤ

پیر شـב בل ما گرچـہ آغاز جوانیست

جماعت زنـבـہ کش مرבـہ پرست◡ㅤ

༺ کاش خوشبختے هم حق همـہ بوב
مث مرگ ༻

چِشات اوج آرامشـہ …◡̈⃝ㅤ

تـو بـراے مـن مثـل اکسـیژنی◡̈⃝ㅤ

༺ من بـہ قسمت کارے نـבارم
براے رسیـבט بهت میجنگم …! ༻

متن با فونت نستعلیق برای بیو

درسته‌جسمم‌اینجاست ولی‌روحـم‌تـو‌بَغلِته

ی⁧⁧⁧و؋ـایاט وعـבه⁧⁧⁧هاے پـــوچ راحت می⁧ـבهنـב◡̈⃝ㅤ

طرز ر؋ـتار تو مثل برچسب‌ قیمته،
نشوט میـבـہ چقـבر ارزش בاری..!

گِرِـ؋ـتآر بِ خَنـבِح هآیـِ اَلَکے◡̈⃝ㅤ

بے رحم ترین چرخـہ ے طبیعت…
تبـבیل شـבט آرزو هات بـہ בوבه!◡̈ㅤ

خـوشـحـالـے یـک انتخابـه
هـرروز انتخـابـش ڪـن

مطالب مشابه پیشنهاد شده

40 متن کوتاه شکرگزاری برای موفقیت

45 متن استوری ریپلای خور برای اینستاگرام

25 متن کوتاه برای شب آرزوها

به این پست امتیاز بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *