سرگرمیمطالب جالب و خواندنی

آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟

آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟

بسیاری از مردم تعجب می کنند که آیا ارتباطی بین باهوش بودن و رویاپردازی شفاف (لوسید دریم) وجود دارد؟ همه ما می دانیم که در مغز یک رویاپرداز شفاف در مقایسه با یک رویاپرداز عادی چیز متفاوتی وجود دارد ، پس آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟

اگرچه شواهد علمی محکمی وجود ندارد که هوش بالاتر را با رویای شفاف مرتبط کند، اما در حداقل دو مطالعه علمی نشان داده شده است که رویای شفاف مکرر با افزایش خلاقیت و بینش بیشتر مرتبط است. مطالعات نشان می دهد که رویاپردازان شفاف تمایل به تمرکز، آگاهی و مهارت های برتر حل مسئله دارند.

آیا رویاپردازان شفاف ضریب هوشی بالاتری دارند؟

ارتباط بین ضریب هوشی بالا و رویاهای شفاف هنوز توسط جامعه علمی بررسی نشده است – حداقل تا آنجا که آزمایش های هوشی انجام می شود.

اگرچه برخی از افراد ممکن است هوش بالایی از خود نشان دهند، اما از نظر دانشگاهی، تنها راه اندازه گیری هوش افراد از طریق تست های IQ است. هیچ مطالعه ای در مورد هوش رویاپردازان شفاف با استفاده از تست های IQ انجام نشده است، به این معنی که ما هیچ مدرک علمی محکمی در مورد سطح هوش رویاپردازان شفاف در مقایسه با رویاپردازان غیر شفاف نداریم.

آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟
آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟

با این حال، برخی شواهد علمی دیگر و همچنین شواهد حکایتی وجود دارد که نشان می‌دهد رویاپردازان شفاف ممکن است هوشی بالاتر از حد متوسط ​​داشته باشند.

بنابراین، اگرچه هیچ مدرک علمی محکمی بر اساس آزمایش IQ وجود ندارد که نشان دهد ارتباط بین هوش و رویای شفاف وجود دارد، بسیاری از رویاپردازان شفاف ویژگی‌هایی را نشان می‌دهند که می‌تواند نشانه روشنی از هوش بالاتر به‌ویژه زمانی که به مهارت‌های زندگی مرتبط است، در نظر گرفته شود.

شواهد علمی برای IQ بالاتر در رویاپردازان شفاف

حداقل یک مطالعه روانشناسی وجود دارد که نشان داده است که رویاپردازان شفاف ممکن است هوشی بالاتر از حد معمول نشان دهند.در مطالعه روانشناسی سه مجموعه از شرکت کنندگان وارد شدند که عبارتند از :

  • رویاپردازان شفاف مکرر
  • رویاپردازان شفاف گاه به گاه
  • رویاپردازان غیر شفاف

این مطالعه به منظور اندازه گیری سطح مهارت شرکت کنندگان طراحی شد تا ببیند آیا بین رویاپردازان شفاف و رویاپردازان غیر شفاف تفاوت وجود دارد و همچنین بررسی اینکه آیا فراوانی رویای شفاف شرکت کنندگان بر توانایی های آنها تأثیر دارد یا خیر.

به همه شرکت کنندگان یک تکلیف مرکب مرتبط با مشکل از راه دور برای حل داده شد.

نتایج نشان داد که رویاپردازان شفاف در حل مشکلات بسیار موفق‌تر از رویاپردازان غیر شفاف هستند و بیشترین موفقیت توسط کسانی که اغلب رویاهای شفاف را تجربه می‌کردند نشان دادند. آنها می توانند 25 درصد مشکلات بیشتری را حل کنند.

نتایج مشابهی در یک مطالعه دانشگاهی جداگانه در بریتانیا که برای اندازه‌گیری فعالیت مغز در رویاپردازان شفاف طراحی شده بود، ثبت شد. این مطالعه نشان داد که ارتباط عملکردی بین قشر جلویی قطبی و نواحی گیجگاهی-پاریتال مغز افزایش یافته است.

شواهد علمی برای IQ بالاتر در رویاپردازان شفاف
شواهد علمی برای IQ بالاتر در رویاپردازان شفاف

آیا لوسید دریم نشانه ای از باهوش بودن است؟

اگرچه در هیچ یک از مطالعات هیچ آزمون IQ انجام نشد، اما می‌توان استدلال کرد که شناخت بالاتر، توانایی‌های حل مسئله بهتر و بینش افزایش یافته توسط رویاپردازان شفاف نشان‌دهنده هوش است. این واقعیت که آنها این توانایی‌ها را به میزان بسیار بیشتری نسبت به رویاپردازان غیر شفاف نشان می‌دهند، ما را به این باور می‌رساند که رویاپردازان شفاف، حداقل در آن زمینه‌ها، باهوش‌تر هستند.

ضعف در مطالعات رویاپردازی شفاف

در مطالعه رویاپردازان خود به خود و رویاپردازان آموزش دیده هرگز بین آنها تفاوت قائل نشدند.چرا که این یک ضعف محسوب می شد و مهم بود که باید رویاپرداز شفاف خود بخود و آموزش دیده را شامل میشد.

رویاپردازان شفاف آموزش دیده معمولاً نوع بسیار متفاوتی از رویاهای شفاف را با رویاپردازان خود به خودی شفاف می بینند و بنابراین تمایل به نمایش سطوح مختلف شناخت دارند.

در مطالعه انگلستان هیچ تفاوتی بین نوع رویاپردازان شفاف که در تحقیق گنجانده شده بودند وجود نداشت در حالی که در مطالعه دیگر فقط رویاپردازان شفاف خود به خودی وارد شدند. در بدترین حالت ممکن است به طور جدی نتایج نهایی را مخدوش کند و در بهترین حالت ممکن است منجر به ارائه نادرست از آنچه در واقع اتفاق می‌افتد شود، بنابراین نتیجه این مطالعه ممکن است منجر به داده‌های ناقصی شود.

برای درک کامل این موضوع اجازه دهید به طور خلاصه به تفاوت بین رویاپردازان شفاف خود به خود و رویاپردازان شفاف آموزش دیده بپردازیم.

رویاپردازان شفاف خود به خودی

رویاپردازان شفاف خود به خودی، رویاپردازان شفاف طبیعی هستند که تکنیک های رویای شفاف را آموزش ندیده اند. آنها معمولاً هیچ کنترلی روی زمانی که رویای شفاف می بینند و دفعات رویاهای شفاف خود ندارند. آنها همچنین در مقایسه با رویاپردازان شفاف آموزش دیده، کنترل خواب بسیار کمتری در رویای شفاف دارند.

رویاپردازان شفاف آموزش دیده

از آنجایی که رویاپردازان شفاف آموزش دیده می توانند هر زمان که بخواهند رؤیاهای شفاف را القا کنند، این نشان دهنده درجه ای از کنترل بر وضعیت ذهنی آنها است. رویاپردازان شفاف آموزش دیده همچنین کنترل بسیار بالاتری بر رویاهای شفاف خود دارند، رویاپردازان با تجربه و آموزش دیده شفاف می توانند هر کاری را که می خواهند در دنیای رویا انجام دهند. رویاهای شفاف آنها نیز معمولاً واضح تر است.

این مقایسه و تفاوت ها نشان می دهد که نه تنها بین رویاهای معمولی و رویاهای شفاف تفاوت وجود دارد، بلکه بین رویاپردازان شفاف خود به خود و رویاپردازان شفاف که در این مهارت آموزش دیده اند نیز تفاوت هایی وجود دارد. با استفاده از تکنیک‌های رؤیای شفاف، رویاپردازان شفاف آموزش دیده می‌توانند رویاهای خود را هم القا کنند و هم کنترل کنند.

از آنجایی که علل رویای شفاف به شناخت بالاتر مرتبط است، ما را به این باور سوق می دهد که رویاپردازان شفاف آموزش دیده ممکن است به خوبی شناخت بالاتری نسبت به رویاپردازان شفاف خود به خودی نشان دهند، زیرا می توانند آنچه را که اتفاق می افتد کنترل کنند.

البته ما به تحقیقات بیشتری در این مورد نیاز داریم، اما من معتقدم که شامل نبودن هر دو رویاپرداز شفاف خود به خود و رویاپردازان شفاف آموزش دیده در مطالعات، و اندازه گیری آنها به عنوان شرکت کنندگان در گروه های مختلف، بر یافته ها تأثیر خواهد داشت.

پس ادعای من این است که سطوح بالاتری از هوش نشان داده شده توسط رویاپردازان شفاف آموزش دیده وجود داشت که به درستی در مطالعات گنجانده و طبقه بندی شده بود. همانطور که رویاپردازان شفاف مکرر در مطالعه دوم عملکرد بهتری نسبت به رویاپردازان شفاف گاه به گاه داشتند، من معتقدم که رویاپردازان شفاف آموزش دیده دوباره عملکرد بهتری داشتند.

آیا رویای شفاف می تواند ضریب هوشی را افزایش دهد؟

در مورد استفاده از رویای شفاف برای بهبود هوش چه می‌توان گفت؟ آیارویای شفاف می‌تواند شما را باهوش‌تر کند؟

هیچ مدرک علمی مستحکمی وجود ندارد که نشان دهد رویاهای شفاف می تواند ضریب هوشی افراد را افزایش دهد. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد خواب‌های شفاف مکرر منجر به ارتباط بهتر بین مناطقی از مغز می‌شود که به حل مسئله، بینش، افزایش خلاقیت و بهبود تصمیم‌گیری مرتبط هستند.

آیا رویای شفاف می تواند ضریب هوشی را افزایش دهد؟
آیا رویای شفاف می تواند ضریب هوشی را افزایش دهد؟

اگرچه هیچ یک از مطالعات ذکر شده در این مقاله به طور قطعی ضریب هوشی شرکت کنندگان را اندازه گیری نکردند، ولی می توانیم فرض کنیم که رویاپردازان شفاف قطعاً ویژگی های هوش بالاتر را نشان می دهند. اما آیا این نتیجه ژنتیک است؟ مستعد بهبود فکری است یا به دلیل رویاهای شفاف ایجاد می شود؟ به عبارت دیگر، آیا یادگیری رویای شفاف می تواند تأثیر مثبتی بر IQ شما داشته باشد؟

تجربه من از لوسید دریم

من می توانم با اطمینان خاطر بگویم که ضریب هوشی من، چه در مورد حل مسئله و چه در مورد تست هوش، از زمانی که رویای شفاف را یاد گرفتم افزایش یافته است. ضریب هوشی اندازه گیری شده من طی یک دوره 2 ساله 9 امتیازی از 139 به 148 بهبود یافت که دلیلش یادگیری رویای شفاف بود.

اگرچه من این یک مورد را آزمایش نکرده‌ام اما فکر می‌کنم با بهبود مهارت‌های رویای شفاف، هوش من نیز بهبود یافته است. حداقل توانایی من برای رسیدگی به مشکلات زندگی و رسیدن به نتایج موفقیت آمیز افزایش یافت.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *